BOGFIL COM SRL
   
 

Serviciile noastre
 
    Despre noi
    Produse și servicii
  Produse
  Servicii

    Mass-media
    Dezvoltare durabilă
 
    Serviciile oferite se regăsesc cu precădere în domeniul naval (reparații nave și ambarcațiuni, reparații și construcții de bărci) și portuar (reparații calificate la macarale de cheu și alte utilaje poruare), dar și în cel al confecțiilor metalice.
În ultimul timp realizările în domeniul construcțiilor-montaj ne îndreptățesc să acordăm acestui segment de activitate o atenție deosebită.
Nici cerințele populației nu au fost neglijate, în acest moment depunându-se eforturi pentru identificarea celor mai utile și necesare servicii.
 
   
 
Astfel, în acest moment BOGFIL oferă următoarele servicii:

- reparații la nave fluviale;
- reparații la macarale și utilaje portuare;
- confecții metalice și construcții-montaj;

- întreținere și reparații auto;
- reparații aparate electrocasnice;

- redactare și prelucrare texte și imagini pe PC;

- vânzarea pieselor auto prin magazinul propriu.
 
 
   
 Înapoi Sus