BOGFIL COM SRL
   
 

Management
 
    Despre noi
    Produse și servicii
    Mass-media
    Dezvoltare durabilă
  Protecția mediului
  Responsabilitate socială
  Sisteme de management

 

Politica integrată de calitate, mediu,securitate și sănătate în muncă

Noi, BOGFIL COM SRL, dorim să ne îmbunătățim continuu performanțele prin controlul impactului activităților noastre în toate etapele desfășurării lor. Asigurăm produse și servicii de înaltă calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor noștri de interes.

În acest scop ne angajăm să:
  • respectăm cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigențele interne ale firmei;
  • aplicăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități;
  • promovăm proiectarea responsabilă și utilizarea în condiții de securitate a produselor noastre;
  • măsurăm, monitorizăm, evaluăm și îmbunătățim continuu, performanțele de mediu și sănătate și securitate în muncă;
  • stabilim obiective privind calitatea produselor și serviciilor noastre pe care o măsurăm, monitorizăm, evaluăm și o menținem;
  • realizăm, să evaluăm în mod regulat și să îmbunătățim continuu interfețele cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care comunicăm politica, obiectivele și performanțele activităților noastre;
  • asigurăm creșterea continuă a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate;
  • prevenim poluarea mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operațiunile noastre;
  • asigurăm securitatea și sănătatea la locurile de muncă prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajați, clienți, contractori și vizitatori.
 
   


 
   
 Înapoi Sus